Rådgivning

Danish Marine Design yder rådgivning på de fleste maritime områder.

Optimering

Danish Marine Designs ingeniører har mange års erfaring med optimering, forbedringer og ombygninger af eksisterende lystbåde og erhvervsfartøjer. Ved hjælp af den nyeste teknologi frembringer Danish Marine Design de bedst mulige designændringer.

Optimering af lystbåde
Optimering af erhvervsfartøjer
Inspektion

Danish Marine Design yder bistand ved vurdering og udarbejdelse af synsattester og tilstandsrapporter.
Ligeledes kan Danish Marine Design udarbejde stabilitets
bøger og andre certifikater.

Rådgivning ved køb og salg

Danish Marine Design yder rådgivning ved køb og salg. Det kan være en god ide og få en rådgiver med ved køb af ny eller brugt både. Nogle både kan være ulovligt importeret til landet eller have skjulte fejl og mangler.

Tonnagemåling

Opmåling og udstedelse af tonnagemålebrev, for såvel lystbåde som erhvervsfartøjer udarbejdes af Danish Marine Design.

Syn og skøn

En rådgivende ingeniør fra Danish Marine Design foretager skøn og syn ved sager, der skal for retten.

Rådgivning ved CE - mærkning

Ved nybygninger og ombygninger af skibe der skal CE - mærkes, kan Danish Marine Design yde bistand, således at det i en tidlig fase af projektet kan fastslås, hvilke regler der gælder for projektet.