Yacht optimering

Danish Marine Design har i mange år arbejdet med optimeringer og forbedringer af lystbådes fartpotentiale og sejlegenskaber. Danish Marine Design har hjulpet utallige sejlere, lige fra den lokale motorbåds ejer, den nationale kapsejler, til de professionelle America’s Cup og OL - projekter.

VPP diagrammer "Target speeds"
 

Analyser af bådens fartpotentiale og udarbejdelse af ”Target Speed” i forbindelse med kapsejlads og nybygninger, er et vigtigt værktøj for sejleren og designeren. Ved anvendelse af VPP - værktøjer er det muligt at optimere og forbedre sejlegenskaberne og bådens faktiske hastighed.

 
Optimering af fartpotentialet
 

Optimering af bådens skrogfacon, hvad enten det drejer sig om at opnå symmetri, eller at forbedre skibets hydrostatiske og dynamiske egenskaber, kan være afgørende for de gode sejlegenskaber og fartpotentialet. Forbedringer af undervandskroget er i mange tilfælde en overset proces, hvor der kan opnås gode resultater.

 
Udskiftning / optimering af mast
 

Forbedringer eller en udskiftning af masten kan være af stor betydning for skibets sejlegenskaber, både hvad angår højde, fart og stabilitet.
Dette kan være af stor betydning for både kapsejleren og lystsejleren, hvad angår egenskaber og komfort.

 
Optimering af ror og køl
 

Ved optimering af ror og køl er det muligt at opnå:

  • Optimal højde og fart
  • Nedsættelse af den hydrostatiske modstand
  • Optimeret manøvreevne
 
Stabilitets forbedringer
 

Danish Marine Design laver stabilitetsberegninger og ændringer af eksisterende designs for at opnå en forbedret stabilitet. At skibet er stabilt kan være altafgørende for sejl egenskaberne, og i nogle tilfælde være nødvendigt af hensyn til sikkerheden.

 
Ombygning af eksisterende designs
 

Danish Marine Design kan være behjælpelig ved ombygning af designs, således at båden tilpasses de specifikke krav og ønsker som ejeren måtte have.