Skip to main content

Certifikater

Danish Marine design er af den dan Søfartsstyrelse godkendt og certificeret til at ivaretage, godkende og udstede en bred vifte af certifikater til lystbåde, husbåde og erhvervsfartøjer.

Måling af skibe

Danish Marine Design er godkendt af Søfartsstyrelsen til at udføre tonnageberegninger og udstede tonnagecertifikater.

Stabilitet og letvægtsberegning

Danish Marine Design er godkendt af Søfartsstyrelsen til at udføre Letvægts- og Stabilitetsberegninger på Lyst- og Erhvervsfartøjer samt Husbåde i overensstemmelse med de gældende regler og forskrifter.

Godkendelse af  flydende boliger

Danish Marine Design er godkendt af Søfartsstyrelsen til at udstede godkendelser på Søfartsstyrelsens vejene af flydende boliger i Danmark.

CE – godkendelser

Lars T. Olsen er repræsentant for IMCI og godkendt til CE-certificering / godkendelse af lystbåde, som inkluderer godkendelse af produktionsfaciliteter og løbende tilsyn under produktionen, samt godkendelse af komponenter eller systemer som beskrevet i direktivet.

Ekspert vidne

Lars T Olsen er godkendt som ekspert vidne af Domstolsstyrelsen og således beskikket sagkyndig ved de Danske Domstole